051 Τιμή: 10€/μ2

Δάπεδο Laminate Γκρι Δυσάνιδο 051 Πάχος: 7mm AC4/32.