003 Τιμή: 13€/μ2

Δάπεδο Laminate Λευκό Μαύρο Κωδικός: 003 Πάχος: 8mm AC4/32